Selecteer een pagina

privacy_statement

Privacy Verklaring.

1.RuslandReizen ontvangt gegevens van haar cliënten. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard gedurende de tijd dat ze nodig zijn om haar cliënten van informatie over hun gidsprogramma te voorzien. Is het gidsprogramma uitgevoerd en zijn alle kosten voldaan, dan worden de gegevens onmiddellijk gewist.

2.RuslandReizen draagt zorg voor een veilige opslag van deze gegevens.

3.Als het gaat om het aanvragen van visa of uitnodigingen voor de Russische federatie ontvangen wij van onze cliënten paspoortgegevens. Deze gegevens zijn onmisbaar, als het gaat om het aanvragen van visa en uitnodigingen, zonder deze gegevens worden genoemde documenten niet verstrekt. Deze gegevens worden gedeeld met bureaus in de Russische federatie, waarmee wij samenwerken. Wij hebben de garantie van deze bureaus, dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, maar de Russische wetgeving is op dit punt anders dan in Nederland. Meer dan vertrouwen en garantie hebben wij niet.

4.U kunt als cliënt delen van uw paspoort kopieën onzichtbaar maken. Voor ons tellen: Naam en Voornamen, geboortedatum, paspoortnummer.

5.Voor de paspoortgegevens geldt: zolang uw aanvraagprocedure plaatsvindt, bewaren wij uw paspoortgegevens. Zodra visa of uitnodigingen ontvangen, verstuurd en goedgekeurd zijn, wissen wij de van u opgeslagen gegevens onmiddellijk. Dit geldt ook voor de mails, waarbij de gegevens als bijlage verstuurd zijn.

6.RuslandReizen draagt zorg voor een veilige opslag van deze gegevens.

7.U hebt te allen tijde het recht op inzage van uw gegevens. In de praktijk betekent dit, dat u bij RuslandReizen altijd kunt informeren, of wij uw gegevens nog hebben opgeslagen, of dat ze inmiddels vernietigd zijn. Daarbij kunt u ervan uitgaan dat wij zorgvuldig de procedures 1. en 5. Volgen.

8.Door e-mails aan ons te sturen, geeft u indirect toestemming uw mailadres te gebruiken (en te bewaren). Wij geven de garantie, dat wij de mailadressen uitsluitend gebruiken voor de correspondentie tussen onze organisatie en u als cliënt. Wij spelen geen mailadressen door aan derden. Wij gebruiken de mailadressen niet voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief van ons aan u. Voor zover wij kunnen zullen uw mailadres verwijderen, zodra onze contacten niet meer nodig zijn.

9.De maximale termijn waarop wij eventuele gegevens van u bewaren is maximaal 1 jaar. Dit kan verband houden met administratieve zaken.

10.De website: www.ruslandreizen.org is beveiligd met SSL encryptie (u ziet dat aan het groene slotje linksboven in de adresbalk). Het betekent dat alle dataverkeer van en naar de website gecodeerd is en alleen te lezen door afzender en ontvanger.

11.Bezoekers van onze website worden door middel van een “teller” geregistreerd. Hierbij wordt uw IP-adres opgeslagen in een databank van het bedrijf: Statcounter. RuslandReizen heeft een account bij Statcounter en kan daarmee deze gegevens inzien. Voor RuslandReizen is van belang om te weten in welke mate de website bezocht wordt: hoe meer bezoek, hoe meer klandizie. Op basis van de bezoekers gegevens van Statcounter kunnen wij publicaties en wervingsactiviteiten bijstellen. Hoe Statcounter met uw IP-adressen omgaat is ons onbekend. Statcounter heeft zich geconformeerd aan de AVG wet- en regelgeving, in die zin kunnen we dit bedrijf als betrouwbaar beschouwen voor wat betreft uw privacy.